Inventory of Hazardous Materials

Fra og med 31. desember 2024 må alle kommersielle fartøy over 500 BT ha forberedt og fått sertifisert IHM (Inventory of Hazardous Materials). Dette krever at en godkjent HazMat Expert går ombord og tar prøver av forskjellige materialer. Prøvene sendes deretter til laboratorium og blir testet for farlige materialer. Videre må det lages en rapport og denne skal godkjennes av klasseselskap som også utsteder den endelige godkjenningen.

Fartøy som ikke har dette på plass kan bli nektet adgang ved Europeiske havner.

CCOM ble i 2019 sertifisert for å kunne utføre hele denne prosessen og har allerede utført flere hundre inspeksjoner på en rekke typer fartøy klasset hos blant annet DNV, RINA, Lloyds og Bureau Veritas.

Ønsker du mer informasjon?
Nei. Det finnes ingen opplysninger om at dette er utsatt. (27.04.2020)

En inspeksjon vil avdekke alt potensielt farlig materiale ombord i et fartøy som kan utgjøre en risiko for helse og sikkerhet for mennesker eller for miljøet.

For å kunne utføre en inspeksjon må du være sertifisert HazMat Expert.

Du kan vente men både vi og klasseselskapene anbefaler å ta inspeksjonen så tidlig som mulig da det vil bli ekstrem pågang de siste månedene og fordi det er veldig få selskap som har sertifisering til å utføre inspeksjoner.